บริการทั่วไทย มาลัย-ไพวัลย์

14

 • 247
 • 0
 • 5.042
 • Reply

 • Download Torrent Open in the desktop app ADD TO PLAYLIST

  kolkamkwan

  Published on Apr 25, 2020
  About :

  Services throughout Thailand Malai-Paiwan
  Services throughout Thailand General hire, 6 wheels, contact number 063-261-0098, 085-318-3807 and this is one of the work in making a video clip introducing careers of community members

  That comes from the creation of a page initiative Intermediary for Is a way to Media relations with brothers and sisters of Jumnak village. Which is the hometown

  The expectation of a harmonious community in the past or better is a sacrifice. For the common good And contributing to his own interests in another way

  If the created page is successful As hoped, it will be expanded and recommended for children in the future.

  Lastly, I would like the page of Jamnan 9 Srok Tamay to be created. Be successful as you hoped. And that result will continue to befall others

  บริการทั่วไทย มาลัย-ไพวัลย์
  บริการทั่วไทย รับจ้างทั้วไป 6 ล้อเบอร์ติดต่อ 063-261-0098, 085-318-3807 และนี้ก็เป็นหนึ่งผลงานในการทำคลิป แนะนำอาชีพ การบริการของ สมาชิกในชุมชน

  ที่มาจากการคิดริเริ่มการสร้างเพจ ตัวกลางไว้สำหรับ เป็นช่องทางในการ สื่อประชาสัมพันธ์ กับพี่น้อง ลูกหลานบ้านจำนรรจ์ ซึ่งเป็นบ้านเกิด

  ความคาดหวังที่จะให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคีกันดังในอดีต หรือดีกว่า เป็นการเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเอื้อต่อประโยชน์ส่วนตนไปด้วยอีกทาง

  ถ้าหากว่าเพจที่สร้างประสบความสำเร็จ ตามที่หวังไว้ ก็จะได้ขยาย และแนะนำให้กับลูกๆหลานในชุมชนต่อๆไป

  ท้ายนี้ขอให้เพจ จำนรรจ์ ๙ สรกตามาย (Jamnan 9 Srok Tamay) ที่ตั้งใจ สร้างขึ้นนั้น จงประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ด้วย แล้วผลนั้นจะบังเกิดกับคนอื่นๆอีกต่อๆไป

  Tags :

  thai ocd GEMS zzan ssudjaichannel

  Woo! This creator can upvote comments using 3speak's stake today because they are a top performing creator! Leave a quality comment relating to their content and you could receive an upvote worth at least a dollar.

  Their limit for today is $0!
  Comments:
  Time until kolkamkwan can give away $0 to their commenters.
  0 Days 0 Hours 0 Minutes 0 Seconds
  Reply:

  To comment on this video please connect a HIVE account to your profile: Connect HIVE Account

  01:46
  8 views 2 years ago $

  More Videos

  01:15:23
  1 views a month ago $
  01:58
  5 views a month ago $
  04:07
  9 views 9 months ago $
  02:49
  2 views 7 months ago $
  05:09
  8 views 10 months ago $
  03:56
  10 views 6 months ago $
  01:30
  6 views 8 months ago $
  30:42
  2 views 3 months ago $